FUDOKAN SAVEZ SRBIJE
FUDOKAN ASSOCIATION OF SERBIA
不動館

ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM SPORTSKIM SAVEZIMA
Svetska fudokan federacija (World Fudokan Federation)
Svetska fudokan federacija - SFF (World Fudokan Federation - WFF) je međunarodni sportski savez koji je jedini nadležan da upravlja fudokanom na globalnom nivou, a posebno da donosi sportska pravila i organizuje svetska prvenstva u fudokanu, kao i da dodeljuje Dan sportska zvanja i titule u fudokanu, da odlučuje o pravilima koja se odnose na organizovanje međunarodnih takmičenja u fudokanu i da utvrđuje uslove za sticanje Dan sportskih zvanja i titula u fudokanu, kao i uslove za priznavanje i homologaciju sportskih zvanja i Kju rangova u fudokanu.
http://www.fudokaninfo.com/

Evropska fudokan konfederacija (European Fudokan Confederation)
Evropska fudokan konfederacija - EFK (European Fudokan Confederation - EFC) je međunarodni sportski savez koji je nadležan da upravlja fudokanom na kontinentalnom nivou u Evropi.