FUDOKAN SAVEZ SRBIJE
FUDOKAN ASSOCIATION OF SERBIA
不動館

Fudokan
Fudokan je samosvojna sportska grana u oblasti borilačkih sportova.

Pošto je osnovan 15. novembra 1980. godine u Parizu (Francuska) od strane dr Ilije JORGE, fudokan (不動館 - Kuća čvrstih temelja) se razvio u jedan od najmasovnijih stilova karate-do sportske i borilačke veštine, zasnovan na Budo principima kao moralnim standardima i društvenom kodeksu.

Fudokan sublimuje zdrav agonizam (takmičarski duh) i majstorstvo plemenite borilačke veštine, uz primenu najnovijih dostignuća moderne nauke i pravila savremenog stila života.

Fudokan izvorno predstavlja naučnu verziju Šotokana (karate-do stila koji je iz raznorodnih stilova sa Okinave razvio Gičin Funakoši), iz kojeg se izdvojio diferencirajući se tokom dužeg višedecenijskog perioda u samosvojnu borilačku veštinu sa autonomnim sopstvenim sportskim pravilima.
My Fudokan, my Way

Meki i tvrdi odgovor na protivnikovu silu

Osnovni aspekti tehnika karakterističnih za fudokan karate proistekli su iz temeljitog izučavanja načela apsorpcije protivnikove energije, one koja se odnosi na fizičku snagu, ali i one koja je inherentna mentalnom stavu protivnika.

Utoliko je za Fudokan karakteristično propuštanje sile, kao sinteza mekog i tvrdog odgovora na protivnikovu silu.

U manjoj ili većoj meri, pomenuti elementi mogu se naći u JKA i Šotokan stilu, a fudokan je nastao kao rezultat dugogodišnje sportske i naučno-istraživačke prakse profesora dr Ilije JORGE, te upoređivanjem iskustava drugih škola i stilova - posebno izvorne (karate-do) okinavljanske škole veštine prazne ruke (veština golorukog).

Esprit de corps – Esprit de Fudokan

Fudokan je nastao i kao rezultat višedecenijskog praktičnog rada sa karatistima evropskih, afričkih, azijskih i američkih zemalja: u međuvremenu stečeni svetski ugled i ostvareni rezultati doveli su početkom osamdesetih godina dvadesetog veka do toga da taj pristup veštini bude, gotovo spontano, organizovan najpre kao fudokan karate-do stil, a zatim potpuno autonomno, kao samosvojna sportska grana u oblasti borilačkih sportova, pod nazivom fudokan.

Danas fudokan čini dominantnu školu tradicionalnog karatea širom sveta, a naročito u istočnoevropskim i srednjeazijskim državama.

Veština i duhovni sklad

Fudokan borac kadar je da izvede značajne podvige snage, ali duh veštine je iznad toga. Duh veštine fudokana predstavlja duhovnu veštinu odnosno veštinu duha, i nije svodljiv samo na umeće primene sirove sile, ma koliko to umeće virtuozno bilo.

Stoga prvi zadatak svakog majstora fudokana jeste upozorenje početnicima - kako rečima, tako i u postupku obuke - da se veština primenjuje isključivo u samoodbrani, pri punoj svesti o tome da je samokontrola i kontrola sile uslov izbegavanja povreda ili čak smrti.

Držeći se duha veštine koju su razvijale generacije, u fudokanu smatramo da se borilačkom veštinom, pa ni sopstvenim životom, ne može u potpunosti ovladati bez prethodno postignutog unutrašnjeg mira i sklada. Samo u tom slučaju, uz skladan i harmoničan odnos sa prirodom, mogu se razvijati pozitivne moći ljudske snage, što znači i borilačka veština suprostavljanja svakom protivniku, a pre svega samom sebi.

(Osnovni koncepti preuzeti su iz knjige prof. dr Ilije JORGE "Tradicionalni Fudokan Karate - Moj put", Beograd 1998)
Kraljevska Evropska Fudokan Karate Akadenija (REFKA)
Kraljevska Evropska Fudokan Karate Akadenija (REFKA) je osnovana 1995 godine, od strane Dr. Ilije Jorge a pod pokroviteljstvom Nj.K.V. Kneginje Jelisavete Karađorđević. Ova Fudokan Karate Akademija se nalazi na teritoriji pravoslavnog manastira - Prohor Pčinski (Srbija).