www.fudokanshop.com

FUDOKAN SAVEZ SRBIJE
FUDOKAN ASSOCIATION OF SERBIA
不動館

Fudokan
Fudokan je samosvojna sportska grana u oblasti borilačkih sportova.

Pošto je osnovan 15. novembra 1980. godine u Parizu (Francuska) od strane dr Ilije JORGE, fudokan (不動館 - Kuća čvrstih temelja) se razvio u jedan od najmasovnijih stilova karate-do sportske i borilačke veštine, zasnovan na Budo principima kao moralnim standardima i društvenom kodeksu.

Fudokan sublimuje zdrav agonizam (takmičarski duh) i majstorstvo plemenite borilačke veštine, uz primenu najnovijih dostignuća moderne nauke i pravila savremenog stila života.

Fudokan izvorno predstavlja naučnu verziju Šotokana (karate-do stila koji je iz raznorodnih stilova sa Okinave razvio Gičin Funakoši), iz kojeg se izdvojio diferencirajući se tokom dužeg višedecenijskog perioda u samosvojnu borilačku veštinu sa autonomnim sopstvenim sportskim pravilima.
My Fudokan, my Way

Meki i tvrdi odgovor na protivnikovu silu

Osnovni aspekti tehnika karakterističnih za fudokan karate proistekli su iz temeljitog izučavanja načela apsorpcije protivnikove energije, one koja se odnosi na fizičku snagu, ali i one koja je inherentna mentalnom stavu protivnika.

Utoliko je za Fudokan karakteristično propuštanje sile, kao sinteza mekog i tvrdog odgovora na protivnikovu silu.

U manjoj ili većoj meri, pomenuti elementi mogu se naći u JKA i Šotokan stilu, a fudokan je nastao kao rezultat dugogodišnje sportske i naučno-istraživačke prakse profesora dr Ilije JORGE, te upoređivanjem iskustava drugih škola i stilova - posebno izvorne (karate-do) okinavljanske škole veštine prazne ruke (veština golorukog).

Esprit de corps – Esprit de Fudokan

Fudokan je nastao i kao rezultat višedecenijskog praktičnog rada sa karatistima evropskih, afričkih, azijskih i američkih zemalja: u međuvremenu stečeni svetski ugled i ostvareni rezultati doveli su početkom osamdesetih godina dvadesetog veka do toga da taj pristup veštini bude, gotovo spontano, organizovan najpre kao fudokan karate-do stil, a zatim potpuno autonomno, kao samosvojna sportska grana u oblasti borilačkih sportova, pod nazivom fudokan.

Danas fudokan čini dominantnu školu tradicionalnog karatea širom sveta, a naročito u istočnoevropskim i srednjeazijskim državama.

Veština i duhovni sklad

Fudokan borac kadar je da izvede značajne podvige snage, ali duh veštine je iznad toga. Duh veštine fudokana predstavlja duhovnu veštinu odnosno veštinu duha, i nije svodljiv samo na umeće primene sirove sile, ma koliko to umeće virtuozno bilo.

Stoga prvi zadatak svakog majstora fudokana jeste upozorenje početnicima - kako rečima, tako i u postupku obuke - da se veština primenjuje isključivo u samoodbrani, pri punoj svesti o tome da je samokontrola i kontrola sile uslov izbegavanja povreda ili čak smrti.

Držeći se duha veštine koju su razvijale generacije, u fudokanu smatramo da se borilačkom veštinom, pa ni sopstvenim životom, ne može u potpunosti ovladati bez prethodno postignutog unutrašnjeg mira i sklada. Samo u tom slučaju, uz skladan i harmoničan odnos sa prirodom, mogu se razvijati pozitivne moći ljudske snage, što znači i borilačka veština suprostavljanja svakom protivniku, a pre svega samom sebi.

(Osnovni koncepti preuzeti su iz knjige prof. dr Ilije JORGE "Tradicionalni Fudokan Karate - Moj put", Beograd 1998)
Kraljevska Evropska Fudokan Karate Akadenija (REFKA)
Kraljevska Evropska Fudokan Karate Akadenija (REFKA) je osnovana 1995 godine, od strane Dr. Ilije Jorge a pod pokroviteljstvom Nj.K.V. Kneginje Jelisavete Karađorđević. Ova Fudokan Karate Akademija se nalazi na teritoriji pravoslavnog manastira - Prohor Pčinski (Srbija).
Rangiranje po pojasevima
Srpski Japanski Boja pojasa
10. dan judan crni sa 10 štrafti ili crveni - Titula vrhovnog učitelja
9. dan kudan crni sa 9 štrafti ili crveni - Titula velikih učitelja
8. dan hačidan crni sa 8 štrafti ili crveno-beli - Titula velikih učitelja
7. dan šičidan crni sa 7 štrafti ili crveno-beli - Majstorska titula
6. dan rokudan crni sa 6 štrafti ili crveno-beli - Majstorska titula
5. dan godan crni sa 5 štrafti - Majstorsko zvanje
4. dan jondan crni sa 4 štrafte - Majstorsko zvanje
3. dan sandan crni sa 3 štrafte - Majstorsko zvanje
2. dan nidan crni sa 2 štrafte - Majstorsko zvanje
1. dan šodan crni - Majstorsko zvanje
1. kyu ikkyu braon - (minimum 25 meseci treninga ili više)
2. kyu nikyu plavi - (minimum 18 meseci treninga ili više)
3. kyu sankyu zeleni (minimum 15 meseci treninga ili više)
4. kyu jonkyu narandžasti - (minimum 9 meseci treninga ili više)
5. kyu gokyu žuti - (minimum 7 meseci treninga ili više)
6. kyu rokyu beli - (minimum 5 meseci treninga ili više)
Fudokan kate
Ime Kanji Značenje
Heian Oi-Kumi 平安合組 Mirni um, ujednjenih 5 Heian kata
Kanku Oi-Kumi 観空合組 Pogled u nebo, spojene Kanku, Empi i Sočin kate
Taiji Shodan 加瀬初段 Počast Taiji Kazeu, Jedan
Taiji Nidan 加瀬二段 Počast Taiji Kazeu, Dva
Meikyo Nidan 明鏡二段 Bistro ogledalo, Dva
Meikyo Sandan 明鏡三段 Bistro ogledalo, Tri
Setsu yama bama 濑津版纳坑 Cvet na vrhu gore
Washi-No-Mai 和紙能麥 Let orla
Kaminari Munja, Grom