FUDOKAN SAVEZ SRBIJE
FUDOKAN ASSOCIATION OF SERBIA
不動館

REGISTROVANI INSTRUKTORI
1. Zoran Jakovljevi?
Klub: Karate klub Reikon
Sedište: Kraljevo
Fudokan zvanje: 6.Dan
Br. diplome: 1728-17
Br. Fudokan pasoša:
2. Igor Gaji?
Klub: Karate klub Crvena Zvezda
Sedište: Beograd
Fudokan zvanje: 6.Dan
Br. diplome: 1727-17
Br. Fudokan pasoša:
3. Milo Seni?
Klub: Karate klub ?a?ak
Sedište: ?a?ak
Fudokan zvanje: 7.Dan
Br. diplome: /
Br. Fudokan pasoša:
4. Milan ?oki?
Klub: Karate do klub KI
Sedište: Ni
Fudokan zvanje: 7.Dan
Br. diplome: 1758/18
Br. Fudokan pasoša:
5. Rado Savi?
Klub: KBV Egami centar svedok
Sedište: Knjaevac
Fudokan zvanje: 7.Dan
Br. diplome: 0896/15
Br. Fudokan pasoša:
6. Dragan Obretkovi?
Klub: Karate klub ogun
Sedište: Carevac
Fudokan zvanje: 5.Dan
Br. diplome: 1282/15
Br. Fudokan pasoša:
7. Jelena Stanojevi?
Klub: Karate klub Unsu
Sedište: Leskovac
Fudokan zvanje: 5.Dan
Br. diplome: 1224/15
Br. Fudokan pasoša: