FUDOKAN SAVEZ SRBIJE
FUDOKAN ASSOCIATION OF SERBIA
不動館

Fudokan kate
Ime Kanji Značenje
Heian Oi-Kumi 平安合組 Mirni um, ujednjenih 5 Heian kata
Kanku Oi-Kumi 観空合組 Pogled u nebo, spojene Kanku, Empi i Sočin kate
Taiji Shodan 加瀬初段 Počast Taiji Kazeu, Jedan
Taiji Nidan 加瀬二段 Počast Taiji Kazeu, Dva
Meikyo Nidan 明鏡二段 Bistro ogledalo, Dva
Meikyo Sandan 明鏡三段 Bistro ogledalo, Tri
Setsu yama bama 濑津版纳坑 Cvet na vrhu gore
Washi-No-Mai 和紙能麥 Let orla
Kaminari Munja, Grom