www.fudokanshop.com

FUDOKAN SAVEZ SRBIJE
FUDOKAN ASSOCIATION OF SERBIA
不動館

KLUBOVI
1. Karate klub REIKON (Kraljevo) No: 1/16
Adresa: Kara?or?eva broj 247
Zastupnik: Zoran Jakovljevi? ,Sneana Ran?i?
Licenciran trener: Zoran Jakovljevi?
Broj licence: 1/2018
No trenera: 01/016
Trenersko zvanje: Profesor fizi?ke kulture
Fiksni telefon: 036/335-360
Fax: 036/335-360
Mobilni: 0616170557;061130-25-73
Email: kkreikonkv@gmail.com
Website: www.reikonkarate.com
Tekući račun: 160-140685-68
Matični broj: 17617397
PIB: 103634197
Broj rešenja u APR-u: 16435/2012
2. Karate do klub Ki (Ni) No: 2/16
Adresa: Rentgenova 6
Zastupnik: Milan ?oki?
Licenciran trener: Milan ?oki?
Broj licence: 03/2018
No trenera: 02/016
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: 018/536-040
Fax: /
Mobilni: 064/196-74-87
Email: djoleki@sbb.rs
Website: /
Tekući račun: 205-34704-57
Matični broj: 17018396
PIB: 102138513
Broj rešenja u APR-u: 14704/2012
3. Karate klub Nemanja (?a?ak) No: 3/16
Adresa: Ilije Garaanina 15
Zastupnik: Marija Paunovi?
Licenciran trener: Branko Nikoli?
Broj licence: 08/2018
No trenera: /
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 064/272-02-08
Email: kknemanja@yahoo.com
Website: /
Tekući račun: 325-9500900020933-54
Matični broj: 17524666
PIB: 17524666
Broj rešenja u APR-u: 13847/2017
4. Karate klub Kokoro (?a?ak) No: 4/16
Adresa: Bresnica bb
Zastupnik: Svetlana Bakovi? Ladani
Licenciran trener: Svetlana Bakovi? Ladani
Broj licence: /
No trenera: 05/016
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: 032/804-543
Fax: /
Mobilni: 063/738-26-98
Email: mariupolj88@gmail.com
Website: /
Tekući račun: 200-2784520101022-10
Matični broj: 28801980
PIB: 108464525
Broj rešenja u APR-u: 1139/2014
5. Karate klub Pukovac (Pukovac) No: 5/16
Adresa: Pukovac bb,Doljevac
Zastupnik: Marijan Markovi?
Licenciran trener: Marijan Markovi?
Broj licence: /
No trenera: /
Trenersko zvanje: /
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 061/283-20-11
Email: marijan-mare@live..com
Website: /
Tekući račun: 180-716120003772-35
Matični broj: 17710761
PIB: 105057803
Broj rešenja u APR-u: 12599/2012
6. Karate klub Teni (Zaje?ar) No: 6/16
Adresa: Sarajevska 5
Zastupnik: Selena Ivanovi?
Licenciran trener: Selena Ivanovi?
Broj licence: 06/2018
No trenera: 24/016
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 061/723-00-70
Email: karateklubtenshi@gmail.com
Website: /
Tekući račun: /
Matični broj: 28811721
PIB: 108909196
Broj rešenja u APR-u: 3990/2017
7. Karate klub idoi (Kragujevac) No: 7/16
Adresa: Solinska 37
Zastupnik: Slavia ivkovi?
Licenciran trener: Slavia ivkovi?
Broj licence: 14/2018
No trenera: 06/016
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: /
Email: sasa.zivkovic.8@gmail.com
Website: /
Tekući račun: 245-21550-83
Matični broj: 17214560
PIB: 101459367
Broj rešenja u APR-u: 14187/2012
8. Karate klub Tigar (Kragujevac) No: 8/16
Adresa: Miodraga Miljkovi?a Zekinca 9
Zastupnik: Miodrag ?usi? , Biljana ?usi?
Licenciran trener: Miodrag ?usi?
Broj licence: 13/2018
No trenera: 07/016
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: 034/320-031
Fax: /
Mobilni: /
Email: miodrag_djusic@yahoo.com
Website: /
Tekući račun: 160-278804-95
Matični broj: 17712209
PIB: 105090884
Broj rešenja u APR-u: 7441/2012
9. Karate klub Zatoi?i (Zaje?ar) No: 10/16
Adresa: Selo Drenovac bb
Zastupnik: Bojan Brankovi?
Licenciran trener: Bojan Brankovi?
Broj licence: 10/2018
No trenera: /
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 063/762-37-54;060/769-66-77
Email: kbvzatoici@gmail.com
Website: /
Tekući račun: /
Matični broj: /
PIB: /
Broj rešenja u APR-u: /
10. Klub borila?kih vetina Zatoi?i (Mini?evo) No: 11/16
Adresa: Trg slobode bb
Zastupnik: Bojan Brankovi?
Licenciran trener: Bojan Brankovi?
Broj licence: 10/2018
No trenera: /
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: 019/769-667
Fax: /
Mobilni: 063/762-37-54;060/769-66-77
Email: kbvzatoici@gmail.com
Website: /
Tekući račun: 205-132624-13
Matični broj: 17717391
PIB: /
Broj rešenja u APR-u: 16495/2012
11. Karate klub Crvena Zvezda (Beograd) No: 13/16
Adresa: Ljutice Bogdana 1a
Zastupnik: Ilija Jorga, Dragan Aanin
Licenciran trener: Igor Gaji?
Broj licence: /
No trenera: /
Trenersko zvanje: /
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 060/441-14-16
Email: igorfudokan@gmail.com
Website: /
Tekući račun: 145-6768-65 i 105-4413-79
Matični broj: 07079079
PIB: 100124915
Broj rešenja u APR-u: 20290/2012
12. Karate klub Hajken (Kikinda) No: 15/16
Adresa: /
Zastupnik: Dejan Brkin
Licenciran trener: Dejan Brkin
Broj licence: /
No trenera: /
Trenersko zvanje: Profesor sporta i fizi?kog vaspitanja
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 060/141-40-14
Email: metalotehnika2000@yahoo.com
Website: /
Tekući račun: /
Matični broj: /
PIB: /
Broj rešenja u APR-u: /
13. Karate klub ?a?ak (?a?ak) No: 16/16
Adresa: Radosava i Sredoja Kova?evi?a 63
Zastupnik: Milo Seni?
Licenciran trener: Milo Seni?
Broj licence: 12/2018
No trenera: 17/016
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: 032/805-090
Fax: 032/805-090
Mobilni: 063/765-89-54
Email: kkcacak@gmail.com
Website: /
Tekući račun: 155-6945-30
Matični broj: 17186442
PIB: 101300644
Broj rešenja u APR-u: 9515/2012
14. Karate klub Knez Lazar (?uprija) No: 17/16
Adresa: Kneza Miloa 40
Zastupnik: Stania ivanovi?
Licenciran trener: Stania ivanovi?
Broj licence: 15/2018
No trenera: 26/016
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: 035/230-376
Fax: /
Mobilni: 063/628-134
Email: bokikkknezlazar@yahoo.com
Website: /
Tekući račun: 245-0283672701148-60
Matični broj: 17580809
PIB: 103477154
Broj rešenja u APR-u: 3640/2017
15. Karate klub Unsu (Leskovac) No: 18/16
Adresa: Norveanska 2
Zastupnik: Jelena Stanojevi?
Licenciran trener: Jelena Stanojevi?
Broj licence: 09/218
No trenera: 14/016
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: 016/3458-720
Fax: /
Mobilni: 060/017-07-03
Email: kkunsu@hotmail.com
Website: /
Tekući račun: 200-2275730101026-83
Matični broj: 17771922
PIB: 106537013
Broj rešenja u APR-u: 19852/2012
16. Klub za borila?ke vetine Egami Centar Svedok (Beograd) No: 19/16
Adresa: Crnotravska 13A/12/87
Zastupnik: Rado Savi?
Licenciran trener: Rado Savi?
Broj licence: 05/2018
No trenera: 20/016
Trenersko zvanje: Vii trener borila?kih sportova
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 061/231-11-90;063/884-74-03
Email: radossavic@teachers.org
Website: /
Tekući račun: 355-1136047-82
Matični broj: 17787560
PIB: 106457013
Broj rešenja u APR-u: 5773/2012
17. Karate klub Kamikaze (Poarevac) No: 20/16
Adresa: Filipa Vinji?a 11
Zastupnik: Predrag Jankovi?
Licenciran trener: Predrag Jankovi?
Broj licence: 04/2018
No trenera: 15/016
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: 012/223-313
Fax: /
Mobilni: 064/256-8888
Email: predragjankovic1@gmail.com
Website: /
Tekući račun: 105-2186527-73
Matični broj: 17006894
PIB: 101592128
Broj rešenja u APR-u: 5005/2012
18. Karate Klub Kaiin (abac) No: 21/16
Adresa: Prote Gligorija Babovi?a 12
Zastupnik: Saa Kova?evi? i Mladen Jeli?i?
Licenciran trener: Saa Kova?evi?
Broj licence: 17/2018
No trenera: 13/016
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 069/160-82-67
Email: sasakaisin@gmail.com
Website: /
Tekući račun: 180141121001292468
Matični broj: 17551299
PIB: 103295565
Broj rešenja u APR-u: 2872/2012
19. Karate Klub Dinamik (Kraljevo) No: 22/16
Adresa: Timo?ka br. 1
Zastupnik: Nikola ?alovi?
Licenciran trener: Nikola ?alovi?
Broj licence: 02/2018
No trenera: 09/016
Trenersko zvanje: Master profesor sporta i fizi?kog vaspitanja
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 065/524-5968
Email: dinamik.karate@gmail.com
Website: /
Tekući račun: 325-9500700031165-14
Matični broj: 28790619
PIB: 108013563
Broj rešenja u APR-u: 1487/2015
20. Karate klub Vaide (Beograd) No: 26/16
Adresa: Kozar?eva 3/a
Zastupnik: Nenad Luki?
Licenciran trener: Nenad Luki?
Broj licence: 18/2018
No trenera: 12/016
Trenersko zvanje: Proifesor fizi?kog vaspitanja
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 064/631-09-38
Email: mirjanawashide@gmail.com
Website: /
Tekući račun: 160-0000000313111-91
Matični broj: 17742884
PIB: 105867711
Broj rešenja u APR-u: 11811/2012
21. Klub za borila?ke sportove i rekreaciju Soko (Majur) No: 27/16
Adresa: Sveti Sava 38
Zastupnik: Tomislav Koji?
Licenciran trener: Tomislav Koji?
Broj licence: /
No trenera: 25/016
Trenersko zvanje: Profesor fizi?ke kulture
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 063/376-377
Email: karateclubsoko@gmail.com, kksokomajur@gmail.com
Website: /
Tekući račun: 295-0000001242002-70
Matični broj: 17813048
PIB: 106829072
Broj rešenja u APR-u: 1200/2011
22. Karate udruenje Seni (Lepina) No: 28/16
Adresa: Lepina BB
Zastupnik: Milan Rai?
Licenciran trener: Milan Rai?
Broj licence: 16/2018
No trenera: /
Trenersko zvanje: Profesor sporta i fizi?kog vaspitanja
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 0649304431
Email: sensshikarate@gmail.com
Website: /
Tekući račun: /
Matični broj: 28700261
PIB: 109753053
Broj rešenja u APR-u: 3795/2016
23. Sportsko udruenje karate sporta Kakuto (Kraljevo) No: 31/16
Adresa: Radovana Dragovi?a 2
Zastupnik: Marija Stojkovi?
Licenciran trener: Marija Stojkovi?
Broj licence: 07/2018
No trenera: 08/016
Trenersko zvanje: Operativni trener-karate
Fiksni telefon: 036/382-483
Fax: /
Mobilni: 065/558-45-80
Email: karateklubkakuto.kv@gmail.com
Website: /
Tekući račun: 310-217274-37
Matični broj: 28705590
PIB: 110104119
Broj rešenja u APR-u: 10739/2017
24. Klub borila?kih vetina Sureido Dojo (Bor) No: 32/16
Adresa: Jovana Du?i?a 8/12
Zastupnik: Neboja Zahitovi?
Licenciran trener: Neboja Zahitovi?
Broj licence: /
No trenera: /
Trenersko zvanje: /
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 061/657-47-47
Email: kbvsureidodojobor@gmail.com
Website: /
Tekući račun: 160-362571-24
Matični broj: 28770308
PIB: 107301032
Broj rešenja u APR-u: 52/2011
25. Sportsko udruenje karate sporta Kruna (?a?ak) No: 33/16
Adresa: Bra?e Spasi?a 15/21
Zastupnik: Jadranka Kruni?
Licenciran trener: Jadranka Kruni?
Broj licence: /
No trenera: /
Trenersko zvanje: /
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 069/268-85-52:064/062-93-93
Email: jecaperfekt@gmail.com
Website: /
Tekući račun: /
Matični broj: 28709854
PIB: 110513464
Broj rešenja u APR-u: 506/2018
26. Sportsko udruenje umadija do?o (Kragujevac) No: 34/16
Adresa: Gruanska 39
Zastupnik: Milo Petkovi?
Licenciran trener: Milo Petkovi?
Broj licence: /
No trenera: /
Trenersko zvanje: /
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 061/362-24-44;061/399-55-53
Email: sumadijakarate@gmail.com
Website: /
Tekući račun: /
Matični broj: 28706049
PIB: 110129571
Broj rešenja u APR-u: 11017/2017
27. Karate klub Banatski Cvet (Zrenjanin) No: 35/16
Adresa: Mileti?eva 22
Zastupnik: Nikola Vukeli?,Milica Metiko
Licenciran trener: Nikola Vukeli?,Goran Samolovac
Broj licence: 19/2018;20/2018
No trenera: 29/016;28/016
Trenersko zvanje: Diplomirani trener u sportu;Operativni trener-kara
Fiksni telefon: /
Fax: /
Mobilni: 060/335-52-30
Email: kkbanatskicvet@gmail.com
Website: www.banatskicvet.com
Tekući račun: 160-150100-50
Matični broj: 08827150
PIB: 103601093
Broj rešenja u APR-u: 7871/2017
Doživotni počasni predsednik
Prof.Dr Tomislav OBRADOVIĆ
Počasni članovi
Prof.Dr Ilija JORGA
Prof.Dr Vladimir JORGA