FUDOKAN SAVEZ SRBIJE
FUDOKAN ASSOCIATION OF SERBIA
不動館

MISIJA
Fudokan je samosvojna sportska grana u oblasti borilačkih sportova.

Fudokan savez Srbije je samostalan, dobrovoljan, nevladin, nepolitičan i neprofitni nacionalni granski sportski savez u oblasti fudokan borilačke veštine, kao grane sporta koji pripada neolimpijskim borilačkim sportovima.

Strateški cilj Fudokan saveza Srbije je da, u pogledu kvaliteta usluga koje pruža, postane i ostane lider i vodeći nacionalni sportski savez u Republici Srbiji u oblasti borilačkih sportova, a posebno u oblasti fudokan borilačke veštine, kao grane sporta koji pripada neolimpijskim borilačkim sportovima.