www.fudokanshop.com

FUDOKAN SAVEZ SRBIJE
FUDOKAN ASSOCIATION OF SERBIA
不動館

Nadzorni odbor
Danijela LUKOVIĆ - predsednik
Goran KRSMANOVIĆ
Anđela KUBUROVIĆ