www.fudokanshop.com

FUDOKAN SAVEZ SRBIJE
FUDOKAN ASSOCIATION OF SERBIA
不動館

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Rešenje APR: БС 4954/2017
Matični broj: 17737805
Pib: 105722982
Poslovni račun: 325-9500700041498-55 - OTP banka
Devizni račun: 325-9601700054515-75 - OTP banka