www.fudokanshop.com

FUDOKAN SAVEZ SRBIJE
FUDOKAN ASSOCIATION OF SERBIA
不動館

SEDIŠTE
Fudokan savez Srbije
Ulica Cara Lazara br. 62
36101 Kraljevo 2 – SERBIA
PAK 523116
E-mail: kancelarijafsskv@gmail.com
Web: www.fudokansavezsrbije.rs