www.fudokanshop.com

FUDOKAN SAVEZ SRBIJE
FUDOKAN ASSOCIATION OF SERBIA
不動館

SASTAV
Skupštinu čine svi redovni članovi sa pravom glasa, pridruženi i počasni članovi bez prava glasa!
Predsednik Skupštine
Prof.Dr Tomislav Obradović
KOMISIJA ZA ŽALBE
1. Ime i prezime
2. Ime i prezime
3. Ime i prezime