www.fudokanshop.com

FUDOKAN SAVEZ SRBIJE
FUDOKAN ASSOCIATION OF SERBIA
不動館

SUDIJSKA ZAKLETVA
Fudokan je Tradicionalna forma karatea prožeta u velikoj meri Bušido kodeksom moralnih i etičkih normi – što ga svakako odvaja u potpunosti od naizgled sličnih formi karatea. Danas u svetu u kojem živimo davanje zakletve je obavezujuće ali u prošlosti za Bušia, lojalnog Bušido kodeksu, ona je bila snažno ponižavajuća. Vremena su se izmenila ali nadalje moram priznati da u Fudokanu jednako se razlikuje fizičko ja i ono drugo, duhovno, moralno koje ga po pravilu nadživljuje. Ipak, potreba da bi se podsetio na moralnost i sudijsku čast u donošenju važnih odluka, sudije pre svakog takmičenja polažu zakletvu – ne bi li prizvao u sebi bar na trenutak upravo ono drugo, mnogo važnije i moralnije ja! Taj čin zahteva čestitost i hrabrost a to je upravo ona tanka crta koja razdvaja dobrog ili lošeg sudiju, odnosno dobrog ili lošeg čoveka kojem i nije mesto u Fudokanu a ponajmanje u sudjenju na takmičenju.

Ona glasi :

U ime sudijskog sastava skupa i bratstva kao i u moje vlastito ime, zaklinjem se svojom čašću da ću suditi nepristrasno, časno, ozbiljno i korektno.

Da neću podleći bilo kakvom uticaju i da se neću obazirati na ime, rang, zvanje i pripadnost naciji i rasi učesnika, već da ću se maksimalno truditi da poštujem pravila borbe kao i usvojene moralno-etičke principe Fudokana. Zaklinjem se svojom čašću da neću dozvoliti da na mene utiče bilo ko ili bilo šta. Sudijsku pravdu ću deliti samo na jedan jedini mogući način a to je da pobednik može biti samo istinski najbolji.

Zaklinjem se i potvrdjujem svojom ličnom čašću da će moje sudjenje biti jednako mome poštenju i moralnosti na koje me obavezuje sam Fudokan i moj Sensei.

Učinjene greške nikad neću zaboraviti i one će me uvek opominjati da ustrajem na putu sudijske časnosti, moralnosti i etičnosti Fudokana.